Nu aan de slag

Dierspoor

Filter op veesoort

Met goed diermanagement zijn de emissies van methaan en ammoniak te verlagen. Een sterk punt van dit type oplossingen is dat ze zelfs rendabel kunnen zijn, omdat ze bijdragen aan de groei van dieren en de productie verhogen.

Verbeteren diergezondheid 

Gezonde dieren hebben een hogere productie. Alle functies in het lichaam zijn in evenwicht en ook het afweersysteem kost minder energie en eiwit. De emissies per eenheid product zijn bij gezonde dieren laag. Gezonde dieren leven ook langer, waardoor in de melkveehouderij (potentieel) minder jongvee aangehouden hoeft te worden en hogere producties per koe te realiseren zijn. 

Jongvee opfok reduceren

Jongvee produceert emissies, maar is niet productief. Minimaliseren van de hoeveelheid jongvee werkt dus emissiereducerend, zonder dat het productie beïnvloedt. In de praktijk zoek je als veehouder naar een juiste balans tussen een lange levensduur, persistentere koeien, hoge productie en een uitgekiend selectiebeleid bij inseminatie en bij jongvee dat wel of niet wordt aangehouden. De invoering van fosfaatrechten in 2017 is al een motivatie voor veehouders om minder jongvee aan te houden. Vrijwel alle veehouders proberen dus al een goede balans te vinden en de opfok van jongvee te beperken. 

Lopend onderzoek: Dieronderzoek

Meer weten over de lopende onderzoeken van dierspoor. Lees verder op pagina 14.

Nu aan de slag

Stalspoor